Пошук


 
Випуск Назва
 
Том 272, № 260 (2016) МОВЛЕННЄВА СТЕРЕОТИПНІСТЬ ТА ЗАСОБИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОМУ ТЕКСТІ Анотація  PDF
Н. Й. Коцюба
 
Том 278, № 266 (2016) ТЕКСТОТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВЛАСНИХ НАЗВ У РЕКЛАМНИХ ТЕКСТАХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ Анотація  PDF
С. В. Насакіна
 
Том 253, № 241 (2015) АПЕЛЯТИВНІСТЬ ТЕКСТІВ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ Анотація  PDF
Н. Й. Коцюба
 
Том 221, № 209 (2014) Семантика параболізмів у сучасній німецькій мові Анотація  PDF
Микола Володимирович Заполовський
 
Том 221, № 209 (2014) Лексико-граматичні засоби вираження категорії модальності в офіційно-діловому тексті Анотація  PDF
Надія Йосипівна Коцюба
 
Том 216, № 204 (2013) ГАЗЕТНЕ СИНОПТИЧНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ЯК РІЗНОВИД ТЕКСТУ МАЛОГО ЖАНРУ ТА ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ Анотація  PDF
Олена Миколаївна Коломієць
 
Том 195, № 183 (2012) НІМЕЦЬКІ ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЗНОСТІ ТА ЇХНЄ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ Г. ГЕССЕ «СТЕПОВИЙ ВОВК») Анотація  PDF
А. В. Ніколаєв
 
Том 252, № 240 (2015) СИНОНІМІЧНІ ТА АНТОНІМІЧНІ ПАРАДИГМИ ПРИСЛІВНИКІВ У СПЕЦІАЛЬНОМУ ТЕКСТІ Анотація
С. В. Короткова
 
Том 219, № 207 (2013) Конотація приголосного [в] в українському поетичному дискурсі середини ХХ ст. Анотація  PDF
Людмила Федорівна Українець
 
Том 253, № 241 (2015) ПОЛІТИЧНИЙ ТЕКСТ ЯК ЗАСІБ ЕКСПЛІКАЦІЇ ПОТЕНЦІЙ МОВНОГО ЗНАКА Анотація  PDF
Л. Л. Семененко
 
Том 219, № 207 (2013) Типологія лексичних одиниць німецькомовного науково-технічного тексту з нафтової промисловості Анотація  PDF
Оксана Михайлівна Ріба-Гринишин
 
Том 219, № 207 (2013) Лінгвістика тексту і «додана вартість» художнього перекладу Анотація  PDF
Марія Лонгинівна Іваницька
 
Том 253, № 241 (2015) ЕРОТИЗМ ТА МОРТАЛЬНІСТЬ ЛЮДСЬКОГО ТІЛА В ТЕКСТОВОМУ ВІДОБРАЖЕННІ ХУДОЖНЬОЇ ТІЛЕСНОСТІ В АНГЛІЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ПОСТМОДЕРНІЗМУ Анотація  PDF
І. А. Галуцьких
 
Том 219, № 207 (2013) Структура рекламного тексту в прагмалінгвістичному аспекті Анотація  PDF
Світлана Валентинівна Гузенко
 
Том 253, № 241 (2015) ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ Й ВИЛУЧЕННЯ КОЛОКАЦІЙ ІЗ ТЕКСТІВ Анотація  PDF
Т. В. Бобкова
 
Том 219, № 207 (2013) Іронія як проблема художнього перекладу Анотація  PDF
Людмила Олексіївна Гончаренко
 
Том 255, № 243 (2015) ВЕРБАЛЬНІ І НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ ТВОРЕННЯ ЕМОЦІЙНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ Анотація  PDF
Н. В. Космацька
 
Том 216, № 204 (2013) КЛАСИФІКАЦІЯ КРЕОЛІЗОВАНИХ ТЕКСТІВ У ДИСКУРСІ МАРКЕТИНГУ АМЕРИКАНСЬКИХ КОМПАНІЙ ДИТЯЧОГО ОДЯГУ Анотація  PDF
Юлія Валеріївна Стодолінська
 
Том 216, № 204 (2013) СКЛАДНЕ СИНТАКСИЧНЕ ЦІЛЕ ЯК СТРУКТУРНО- СЕМАНТИЧНА ОДИНИЦЯ СИНТАКСИСУ Анотація  PDF
Інна Ігорівна Руміга
 
1 - 19 з 19 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо