Пошук


 
Випуск Назва
 
Том 255, № 243 (2015) ПРИЧИНИ АМОРФІЗАЦІЙНИХ ЗМІН (НА ПРИКЛАДІ АДВЕРБІАЛЬНОЇ СИСТЕМИ СИНТЕТИЧНИХ УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ, АНАЛІТИЧНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ) Анотація  PDF
В. О. Фомічова
 
Том 255, № 243 (2015) МОВНА ОСОБИСТІСТЬ У МОВНО-КУЛЬТУРНІЙ ПЛОЩИНІ Анотація  PDF
А. В. Ніколаєв
 
Том 216, № 204 (2013) ГРАФІЧНІ СУБСТИТУЦІЇ ЯК ПРИКЛАД МОВНИХ ІНТЕРФЕРЕНЦІЙ НА ПОЛІЕТНІЧНИХ ТЕРЕНАХ ЄВРОПИ (на матеріалі метричних книг римо-католицької парафії міста Чернівці 1777-1869 рр.) Анотація  PDF
Олег Федорович Слюсар
 
Том 216, № 204 (2013) МОВНИЙ ОБРАЗ СТИХІЇ ПОВІТРЯ Анотація  PDF
Олександр Сергійович Колесник
 
Том 272, № 260 (2016) ВИРАЖЕННЯ ТЕМПОРАЛЬНОЇ СЕМАНТИКИ АТРИБУТИВНИМИ КОНСТРУКЦІЯМИ Анотація  PDF
Л. С. Островська
 
Том 216, № 204 (2013) ДВОБІЧНИЙ ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ ДІЄСЛІВНИХ СИСТЕМ: МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ Анотація  PDF
Наталя Борисівна Іваницька
 
Том 278, № 266 (2016) ЛІНГВОІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМНОГО ХАРАКТЕРУ МОВИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНОМУ МОВОЗНАВСТВІ ХІХ ст. – 30-х рр. ХХ ст. Анотація  PDF
В. В. Святченко
 
Том 195, № 183 (2012) ВИМОВНА НОРМА. ВАРІАТИВНІСТЬ ЯК ГОЛОВНА ЇЇ ОЗНАКА (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ) Анотація  PDF
А. Ю. Корягіна
 
Том 278, № 266 (2016) ГРАФІЧНІ СИСТЕМИ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ: ВЗАЄМОВПЛИВ ТА ПРАГМАТИКА Анотація  PDF
Т. А. Космеда, Л. І. Соболь
 
Том 278, № 266 (2016) КОНЦЕПЦІЯ ФОНЕТИЧНОГО ЗАКОНУ В СТУДІЯХ В. К. ЖУРАВЛЬОВА Анотація  PDF
В. А. Глущенко, А. С. Орел
 
Том 278, № 266 (2016) ФУНКЦІОНАЛЬНА ТРАНСПОЗИЦІЯ ПОШИРЮВАЧІВ СЕМАНТИЧНОЇ МОДЕЛІ РЕЧЕННЯ Анотація  PDF
О. Д. Воробець
 
Том 253, № 241 (2015) КОНТАКТНИЙ РЕСПОНСИВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ Анотація
І. Р. Suima
 
Том 253, № 241 (2015) ВІДАПЕЛЯТИВНІ ПРІЗВИЩА ПІВНІЧНО- ЗАХІДНОЇ МИКОЛАЇВЩИНИ КАТЕГОРІЇ «NOMINA IMPERSONALIA» (ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ) Анотація  PDF
О. В. Бурдунюк
 
1 - 13 з 13 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо