Пошук


 
Випуск Назва
 
Том 221, № 209 (2014) Методологія досліджень О. О. Потебні в інтерпретації М. М. Соколова Анотація  PDF
Володимир Андрійович Глущенко
 
Том 195, № 183 (2012) МОВНА СВІДОМІСТЬ ТА МОВНО-НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ МЕШКАНЦІВ МІСТА МИКОЛАЇВ Анотація  PDF
О. В. Попова
 
Том 195, № 183 (2012) КОЛОРАТИВИ В БОЛГАРСЬКОМУ ВЕСІЛЬНОМУ ПІСЕННОМУ ФОЛЬКЛОРІ (НА МАТЕРІАЛІ ФОЛЬКЛОРУ с. ТЕРНІВКА) Анотація  PDF
О. Д. Колот
 
Том 219, № 207 (2013) Діалектизми та їх місце в мовному і метамовному дискурсі (на матеріалі роману «Століття Якова» В. Лиса) Анотація  PDF
Любов Степанівна Спанатій
 
Том 221, № 209 (2014) Конотаційно-стильова парадигма голосного [и] в українському поетичному дискурсі Анотація  PDF
Людмила Федорівна Українець
 
Том 253, № 241 (2015) ПИТАННЯ АКЦЕНТОЛОГІЇ В СТАТТЯХ ОМЕЛЯНА ПАРТИЦЬКОГО «СТАРОРУСЬКИЙ АКЦЕНТ І РИТМІКА “СЛОВА О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”» Анотація  PDF
Т. М. Білявська
 
Том 216, № 204 (2013) ПУБЛІЦИСТИЧНЕ МОВЛЕННЯ СТЕПАНА БАНДЕРИ З ПОГЛЯДУ СУЧАСНИХ МОВНИХ НОРМ Анотація  PDF
Оксана Дмитрівна Ципердюк
 
Том 216, № 204 (2013) КАРТИНА СВІТУ ЯК ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ СВІТОБАЧЕННЯ ЛЮДИНИ Анотація  PDF
Інна Степанівна Беркещук
 
Том 272, № 260 (2016) ДО ПИТАННЯ ПРО ВЗАЄМОДІЮ МОВИ ТА ІДЕОЛОГІЇ В ТОТАЛІТАРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ Анотація  PDF
І. Є. Ренчка
 
Том 272, № 260 (2016) ДО ПИТАННЯ ПРО КЛАСИФІКАЦІЮ СПЕЦІАЛЬНИХ ЛЕКСЕМ Анотація  PDF
В. В. Губич
 
Том 252, № 240 (2015) ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНЕ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО МАРКОВАНОЇ ЛЕКСИКИ Анотація  PDF
О. Г. Тулузакова
 
Том 278, № 266 (2016) СУБ’ЄКТ ОЦІНКИ ЯК СКЛАДНИК ОБРАЗУ СВЯТА В РАДЯНСЬКІЙ І СУЧАСНІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ Анотація  PDF
Ю. В. Ткаченко
 
Том 278, № 266 (2016) СИСТЕМА РЕМАРОК У РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОМУ АКАДЕМІЧНОМУ СЛОВНИКУ ЗА РЕДАКЦІЄЮ А. КРИМСЬКОГО ТА С. ЄФРЕМОВА Анотація  PDF
О. М. Лось
 
Том 219, № 207 (2013) Відмінкові форми неособових неродових займенників у церковнослов’янській мові української редакції кінця XVI – XVII ст. Анотація  PDF
Олександр Петрович Білих
 
Том 278, № 266 (2016) ФУНКЦІОНАЛЬНА ТРАНСПОЗИЦІЯ ПОШИРЮВАЧІВ СЕМАНТИЧНОЇ МОДЕЛІ РЕЧЕННЯ Анотація  PDF
О. Д. Воробець
 
Том 253, № 241 (2015) АНТРОПОНІМНА ЛЕКСИКА У КОНТЕКСТІ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ Анотація  PDF
І. А. Корнієнко
 
Том 253, № 241 (2015) ОСОБЛИВОСТІ МОВНОГО ВТІЛЕННЯ КОНЦЕПТУ УКРАЇНА В ТЕКСТАХ СПОГАДІВ УКРАЇНСЬКИХ ШІСТДЕСЯТНИКІВ Анотація  PDF
А. С. Задорожна
 
1 - 17 з 17 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо