Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 148, № 136 (2011) РАЗВИТИЕ ПРАГМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕЧЕВОГО АКТА ПРОМИСИВА В АНГЛИЙСКОМ ДИСКУРСЕ XVI-XXI ВВ. Анотація   PDF (Русский)
Светлана Александровна Частникова
 
Том 195, № 183 (2012) ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ ИРОНИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ СОВРЕМЕННЫХ САТИРИКОВ Анотація   PDF (Русский)
А. Р. Габідулліна
 
Том 195, № 183 (2012) КОМПЛИМЕНТ КАК СУБЖАНР ФЛИРТА (ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ) Анотація   PDF (Русский)
Е. Н. Гармаш
 
Том 195, № 183 (2012) НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫЕ ЛЕКСИКО- ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ АПЕЛЛЯТИВНОЙ ЛЕКСИКИ, ПОЛУЧИВШИЕ ОТРАЖЕНИЕ В ОЙКОНИМАХ ДОНЕТЧИНЫ В XVIII-XXI вв. Анотація   PDF (Русский)
М. В. Жарикова
 
Том 195, № 183 (2012) ПОНИМАНИЕ РУССКОЯЗЫЧНОГО ЖЕНСКОГО ЖУРНАЛА В УКРАИНЕ: ЖАНРОВЫЙ КОНТЕНТ Анотація   PDF (Русский)
А. Г. Шилина
 
Том 219, № 207 (2013) Cтановлення та виформування числівника один в українській мові Анотація   PDF
Анжеліка Анатоліївна Зинякова
 
Том 252, № 240 (2015) ІДІОМАТИЧНИЙ СЛОВНИК У СУЧАСНОМУ МЕДІА-ДИСКУРСІ Анотація   PDF (English)
М. I. Kuznetsov
 
Том 219, № 207 (2013) Іронія як проблема художнього перекладу Анотація   PDF   PDF (English)
Людмила Олексіївна Гончаренко
 
Том 255, № 243 (2015) ІСТОРІЯ АКЦЕНТУАЦІЇ ВІДЧИСЛІВНИКОВИХ ПРИСЛІВНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF
Є. В. Богданова
 
Том 195, № 183 (2012) ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РЕМАРОК У СЛОВНИКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF
О. В. Зайцева
 
Том 278, № 266 (2016) АКСІОЛОГІЧНО МАРКОВАНІ КОМПОЗИТНІ ПРИКМЕТНИКИ/ІМЕННИКИ З НЕГАТИВНОЮ СЕМАНТИЗАЦІЄЮ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ КОНЦЕПТІВ ЗЛО, ГРІХ В АНГЛІЙСЬКІЙ І УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ Анотація   PDF
Л. С. Ніколаєнко
 
Том 216, № 204 (2013) АКСІОЛОГІЯ У СТРАТЕГІЯХ ТЕКСТОТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF
Тетяна Василівна Монахова
 
Том 216, № 204 (2013) АКТУАЛІЗАЦІЯ ЕТНОКУЛЬТУРНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО БАТЬКІВЩИНУ В СЛОВЕСНИХ ПОЕТИЧНИХ ОБРАЗАХ НОВОЗЕЛАНДСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ПЕРІОДУ ПЕРШИХ ПЕРЕСЕЛЕНЬ Анотація   PDF
Олена Ігорівна Петракова
 
Том 272, № 260 (2016) АКТУАЛІЗАЦІЯ ЛЕКСИКИ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОГО МОВНОГО УЗУСУ Анотація   PDF
О. Г. Тулузакова
 
Том 255, № 243 (2015) АКТУАЛІЗАЦІЯ ЛЕКСИКИ: СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ Анотація   PDF
О. Г. Тулузакова
 
Том 253, № 241 (2015) АКТУАЛІЗАЦІЯ СТИЛІСТИЧНО МАРКОВАНОЇ ЛЕКСИКИ Анотація   PDF
О. Г. Тулузакова
 
Том 278, № 266 (2016) АКТУАЛІСТИЧНИЙ МЕТОД У ПРАЦЯХ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА Анотація   PDF
В. А. Глущенко, К. А. Тищенко
 
Том 255, № 243 (2015) АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ОНОМАСТИКИ Анотація   PDF
М. О. Вінтонів
 
Том 148, № 136 (2011) АКУСТИЧНІ ПАРАМЕТРИ УКРАЇНСЬКИХ ЗВУКІВ [Х], [Г] І АНГЛІЙСЬКОГО [H] Анотація   PDF
Максим Олегович Вакуленко
 
Том 219, № 207 (2013) Акустичні характеристики алофонів англійських дифтонгів англо-американських запозичень у сфері інформаційних технологій у німецькому мовленні Анотація   PDF   PDF (English)
Наталя Сергіївна Жмаєва
 
Том 221, № 209 (2014) Акцентуація інфінітивних, аористних та імперфектних форм: акцентні відмінності у староукраїнській і староросійській мовах (на матеріалі Апостолів 1574 і 1564 рр.) Анотація   PDF   PDF (English)
Сергій Сергійович Пономаренко
 
Том 221, № 209 (2014) Акцентуація займенникових іменників у драмі-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» Анотація   PDF   PDF (English)
Олена Сергіївна Шестопал
 
Том 272, № 260 (2016) АКЦЕНТУАЦІЯ ОСОБОВИХ ДІЄСЛІВ У ПОЕТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ І. ФРАНКА (НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ «ЗІВ’ЯЛЕ ЛИСТЯ») Анотація   PDF
А. А. Зинякова
 
Том 195, № 183 (2012) АКЦЕНТУАЦІЯ ПОВНИХ ПРИКМЕТНИКІВ У СТАРОУКРАЇНСЬКІЙ МОВІ: ПОРІВНЯЛЬНО- ІСТОРИЧНИЙ І ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТИ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОГО ТА РОСІЙСЬКОГО ВИДАНЬ АПОСТОЛА 1574 І 1564 рр.) Анотація   PDF
С. С. Пономаренко
 
Том 255, № 243 (2015) АКЦЕНТУАЦІЯ ПРЕФІКСАЛЬНО-СУФІКСАЛЬНИХ ПРИСЛІВНИКІВ У ДРАМІ-ФЕЄРІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «ЛІСОВА ПІСНЯ» Анотація   PDF
О. С. Шестопал
 
1 - 25 з 226 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>