ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ В ОЙКОНІМІЇ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ століття: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ

О. В. Шульган

Анотація


На основі довідників адміністративно-територіального поділу УРСР у статті проведено аналіз перейменувань поселень України повоєнного періоду з урахуванням суспільно-політичних мотивів змін назв населених пунктів (ННП) у різних реґіонах нашої держави. Наведено приклади ойконімів, що засвідчують різну, подекуди ідеологічну, заанґажованість номінацій колишньої УРСР. Актуальність дослідження продиктована топонімічним питанням, яке стало нагальним в Україні сьогодні, саме в розпал процесу декомунізації топонімів як процес, протилежний до досвіду тих радянсько-комуністичних перейменувань, що відбулися у другій половині минулого століття з вказівкою основних арґументів стосовно невмотивованих перейменувань. Порушено також питання якісної заміни назв поселень України, які б формували національну та високодуховну свідомість громадян.

Ключові слова


номінація; ойконім; ойконімія; перейменування; русифікація

Повний текст:

PDF

Посилання


Административно-территориальные преобразования в Крыму. 1783–1998 гг. / Справочник. – Симферополь : Таврия-Плюс, 1999 г. – 464 с.

Алфавітний покажчик старих і нових найменувань населених пунктів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEWSAIT/ADM/zmist.html

Бобровица Н. Язык земли или … указ? Топонимика Крыма: история, поэтика, политика / Н. Бобровица // Зеркало недели. – 1996. – 14 декабря.

Верменич Я. Зміни адміністративно-територіального устрою України ХХ–ХХІ ст. / Я. Верменич, О. Андрощук. – К. : Вид-во Інституту історії України НАН України, 2014. – 181с.

Зайцев Ю. Історія України / Ю. Зайцев. – Львів : Світ, 1996. – 471 с. – С. 288–290.

Українська РСР. Адміністративно-територіальний поділ на 1 вересня 1946 року. – К., 1946. – 1084 с.

Українська РСР. Адміністративно-територіальний поділ на 1 січня 1972 р. – К. : Політвидав України, 1973. – 816 с.

Український Радянський Енциклопедичний Словник: у 3-х т. – Т. 2. – К. : Головна редакція УРЕ, 1986–1987. – 736 с.

Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników pierwszego spisu ludności z dn. 30 września 1921 r. Województwo Lwowskie. – Warszawa, 1924. – T. XIII. – 65 s.