СУФІКСАЛЬНІ ПРИСЛІВНИКИ ІЗ КОРЕНЕВОЮ АКЦЕНТУАЦІЄЮ У ДРАМІ-ФЕЄРІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «ЛІСОВА ПІСНЯ»

О. С. Шестопал

Анотація


У статті зроблено спробу описати особливості кореневого наголошення похідних прислівників, що утворені від різних частин мови суфіксальним способом. У межах словотвірної пари кореневий наголос похідного прислівника може бути як рухомим, так і нерухомим. Рухомість наголосу визначається парадигматичною характеристикою наголосу, тобто за наголошеними морфемами твірних і похідних слів. Таким чином, коренева акцентуація прислівників може бути наслідком переміщення наголосу із суфікса або флексії. У зв’язку з тим, що акцентуація деяких слів змінювалася протягом останнього століття, то можливим є варіантне співвідношення деяких прислівників з акцентними типами. Серед основних причин, що пояснюють зміну наголошення, є дія аналогії, вплив діалектного наголосу та необхідність збереження віршового розміру.

Ключові слова


акцентний тип; акцентуація прислівників; кореневий наголос; рухомий наголос; словотвір прислівників

Повний текст:

PDF

Посилання


Булаховський Л. А. Вибрані праці [в 5-и т.] / Л. А. Булаховський. – К., 1975–1980. – Т. І–V.

Веселовська З. М. Наголос у східнослов’янських мовах початкової доби формування російської, української та білоруської націй (кінець XVI– початок XVIII століть) / З. М. Веселовська. – Харків : Вид-во Харк. ун-ту, 1970. – 163 с.

Верхратський І. Про говір галицьких лемків / І. Верхратський. –

Львів, 1902. – 489 с.

Винницький В. М. Українська акцентна система: становлення, розвиток / В. М. Винницький. – Львів : Більбос, 2002. – 578 с.

Винницький В. М. Функційне навантаження українського наголосу : [монографія] / В. М. Винницький. – Львів : ДП Видавничий дім «Укрпол», 2010. – 376 с.

Вихованець І. Р. Теоретична морфологія української мови : Академ. граматика української мови / І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська ; за ред. І. Р. Вихованця. – К. : Унів. вид-во «Пульсари», 2004. – 400 с.

Гальчук В.Ю. Історія акцентуації відіменникових прислівників в українській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 «Українська мова» / В.Ю. Гальчук. – К., 1996. – 20 с.

Желязкова В. В. Наголошення прикметників, займенників, числівників та прислівників в «Енеїді» І. Котляревського : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 «Українська мова» / В. В. Желязкова. – К., 2001. – 19 с.

Митрополит Іларіон. Український літературний наголос : [мовознавча монографія] / І. Огієнко. – Вінніпег, 1952. – 304 с.

Міджин Р. С. До історії становлення акцентуаційних норм (на матеріалі поетичного мовлення Лесі Українки) / Р. С. Міджин // Вісник Львівського університету. – Серія «Філолологія». – 2004. – Вип. 34. – Ч. ІІ. – С. 507–513.

Скляренко В. Г. Праслов’янська акцентологія : [монографія] / В. Г. Скляренко. – К., 1998. – 344 с.

Дыбо В. А. Славянская акцентология: Опыт реконструкции системы акцентных парадигм в праславянском / В. А. Дыбо. – М., 1981. – 272 с.

Зализняк А. А. От праславянской акцентуации к русской : [монография] / А. А. Зализняк. – М. : «Наука», 1985. – 430 с.

Потебня А. А. Ударение / Подгот. к изд. В. Ю. Франчук. – К. : Наук. думка, 1973. – 216 с.

Stang Ch. S. Slavonic accentuation / Ch. S. Stang. – Oslo, 1957. – 192 p.