ТРАНСОНІМІЗАЦІЯ ЗООНІМІВ У СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕРГОНІМІКОН

О. М. Сидоренко

Анотація


У статті розглядається група ергонімів, яка була утворена шляхом трансонімізації зоонімів – назв птахів, тварин, риб, комах, як одна з найменш досліджуваних. Відзначено використання поданих ергонімів для називання об’єктів торгівлі, обслуговування та сфери розваг, зафіксованих на території різних регіонів України, переважно обласних центрів, протягом останніх років. Зазначено їх переважне вживання в назвах дитячих садків та інших дитячих установ у зменшувально-пестливій формі з позитивною конотацією. Зафіксовано належність аналізованих лексичних одиниць серед трансонімізірованних ергонімів досліджуваної групи до різних мов. Виділено різні структурні моделі. Визначено найбільш численні групи досліджуваних ергонімів, які називають об’єкти сфери обслуговування дітей, торгові об’єкти, об’єкти обслуговування і фермерські господарства

Ключові слова


ергонім; онім; зоонім; назва; трансонімізація; апелятив; об’єкт номінації

Повний текст:

PDF

Посилання


Белей О. О. Сучасна українська ергонімія (на матеріалі власних назв підприємств Закарпатської області) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Белей Олег Омельянович. – Львів, 2000. – 209 с.

Бузинова З. И. Из истории развития русской эргонимии 20–30-х гг. (на материале названий промышленных предприятий) / Зоя Иосифовна Бузинова // Восточноукраинский лингвистический сборник: Выпуск 5. – Донецк : Донеччина, 1999. – С. 60–73.

Дідур Ю. І. Особливості функціонування ергонімів у мові, мовленні та ментальному лексиконі (в українській, англійській та російській мовах) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Дідур Юлія Ігорівна. – Одеса, 2015. – 195 с.

Карпенко О. Ю. Когнітивна ономастика як новий напрямок вивчення власних назв / Олена Юр’євна Карпенко // Восточно-украинский лингвистический сборник: Выпуск 10. [Сб. науч.тр.]. – Донецк : Юго-Восток, 2006. – С. 72–82.

Кутуза Н. В. Структурно-семантичні моделі ергонімів (на матеріалі ергонімікону м. Одеси) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Кутуза Наталя Валеріївна. – Одеса, 2003. – 214 с.

Лєсовець Н. М. Ергонімія м. Луганська: структурно-семантичний і соціально-функціональний аспекти : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Лєсовець Неля Миколаївна. – Луганськ, 2007. – 295 с.

Отин Е. С. Номинационные процессы в русской эргонимии ХХ века (названия промышленных предприятий, акционерных обществ и фирм) / Євген Степанович Отін // Актуальные вопросы теории языка и ономастической номинации: [Сб. ст.]. – Донецк : ДонГУ, 1993. – С. 83–94.

Сидоренко О. М. Номінаційні процеси в полілінгвальній ергонімії

Донеччини : дис. ... канд. філол. н. : 10.02.15 / Сидоренко Олена Миколаївна. – Донецьк, 2013. – 210 с.

Торчинський М. М. Українська Ономастика : [навчальний посібник] / Михайло Миколайович Торчинський. – К. : Міленіум, 2010. – 238 с.

Турута И. И. Вывески, которые нас окружают / Ирина Ивановна Турута // Русский язык, литература, культура в школе и вузе. – 2005. – № 3. – С. 28–33.

Цілина М. М. Ергоніми м. Києва: структура, семантика, функціонування : дис. ... канд. філол. н. : 10.02.01 / Цілина Марина Миколаївна. – Київ, 2006. – 243 с.

Шестакова С. О. Лексико-семантичні інновації у системі сучасної української номінації (на матеріалі ергонімів і прагмонімів) : дис. ... канд. філол. н. : 10.02.01 / Шестакова Світлана Олександрівна. – Харків, 2002. – 204 с.