ПЕРШИЙ ПОВНИЙ ПЕРЕКЛАД БІБЛІЇ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ: ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА ВИДАННЯ

Т. В. Мороз

Анотація


У статті детально описано історію створення та видання першого повного перекладу Біблії українською мовою. Потреба довершеного перекладу Святого Письма рідною мовою була гостро відчутною в українському суспільстві другої половини XIX – початку XX століття. Видання українського перекладу Біблії, здійснене у Відні 1903 року, завершило важливий етап як в історії засвоєння цієї видатної пам’ятки християнської культури в Україні упродовж цілого ХІХ століття, так і в історії формування конфесій-ного стилю української літературної мови. Значний і вирішальний внесок у цю справу зробили Пантелеймон Куліш, Іван Пулюй та Іван Левицький. Перший повний переклад Святого Письма українською мовою становить надзвичайно важливе джерело для дослідження стильового розвитку української літературної мови

Ключові слова


Святе Письмо (Біблія); переклад українською мовою; П. Куліш; І. Пулюй, І. Левицький; історія видання

Повний текст:

PDF

Посилання


Возняк М. Куліш як редактор «Причепи» Левицького / М. Возняк // Записки Наукового товариства імени Шевченка. – Т. CXLVIII. Праці історично-філологічної секції [під ред. Кирила Студинського]. – Львів, 1928. – С. 1–54.

Гайда Р. Іван Пулюй / Р. Гайда, Р. Пляцко. – Львів: Видання НТШ, 1998. – 286 с.

Горбач О. Мовостиль новітніх перекладів Св. Письма на українську народню мову 19–20 вв. / О. Горбач// Наукові записки Українського Вільного Університету. – Ч. 13. – Філософічний факультет: Збірник Мовознавчої Комісії Наукового Конґресу в 1000-ліття Хрищення Руси-України. – Мюнхен, 1988. – С. 29–98.

Гринченко Б. П. А. Кулиш [Биографический очерк] / Б. Гринченко. – Чернигов : Типография губернского земства, 1899. – 100 с.

Коковський Т. Переклади Біблії на українську мову / Т. Коковський // Стяг: Часопис Української Лютеранської Церкви. – 1999. – 11–12 (листопад-грудень).

Лотоцький О. П. О. Куліш та М. П. Драгоманов у їх листуванні / О. Лотоцький // Праці Українського Історично-Філологічного Товариства в Празі. Том 2, виданий на пошану Голови Товариства Професора Дмитра Антоновича. – Прага, 1939. – С. 46–57.

Мороз Т. В. Лексика перекладів книг Святого Письма у контексті розвитку української літературної мови в другій половині ХІХ – початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Т. В. Мороз. – Чернівці, 2007. – 20 с.

Мороз Т. «Перша пробоїна в глухому мурі». Маловідома сторінка в історії перекладів Святого Письма / Т. Мороз // Урок української. – 2007. – № 6. – С. 6–7.

Мороз Т. Маловідомі сторінки історії перекладів українською мовою книг Святого Письма від середини XIX – до середини XX століть / Т. Мороз // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 276–277: Слов’янська філологія. – Чернівці : Рута, 2006. – С. 240–251.

Мороз Т. Українські переклади Святого Письма у лінгвістичних студіях / Т. Мороз // Науковий вісник Херсонського університету. Серія «Лінгвістика» : Збірник наукових праць. Випуск ІХ. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2009. – С. 368–371.

Німчук В. Християнство й українська мова / В. Німчук // Українська мова. – 2001. – № 1. – С. 11–31.

Пулюй І. Куліш П. Подвижники нації / [за заг. ред. проф. В. Шендеровського]. – К. : Рада, 1997. – 287 с.

Рокіцький О. Перший повний український переклад Біблії / О. Рокіцький // Пам’ять століть. – 2002. – № 4. – С. 59–67.

Студинський К. Листування і зв’язки Пантелеймона Куліша з Іваном Пулюєм / К. Студинський // Збірник Філологічної секції НТШ. – Львів, 1930. – Т. 22. – Ч. 2. – LXXXVI с.

Сулима В. Біблія і українська література [Навч. посібник] / В. Сулима. – К. : Освіта, 1998. – 400 с.

Тимошик М. Книга книг: Історія перекладу й видання Святого Письма українською мовою / М. Тимошик // Освіта. – 2000. – № 25. – С. 4–5.

Тимошик М. Книга серед книг: Історія перекладів Святого Письма

українською мовою / М. Тимошик // Берегиня. – 2000. – № 4. – С. 6–18.

Федорук О. Невідомий лист-спогад І. Нечуя-Левицького про П. Куліша / О. Федорук // Пантелеймон Куліш: Матеріали і дослідження. – Львів ; Нью-Йорк : вид-во М. П. Коць, 2000. – С. 277–296.

Франко І. План викладів історії літератури руської. Спеціальні курси. Мотиви / І. Франко // Франко І. Зібрання творів: У 50 т. – Т. 41. – К. : Наукова думка, 1984. – С. 369.