МОВНА ГРА НА САЙТАХ НОВИН ЯК СПОСІБ МАНІПУЛЮВАННЯ СВІДОМІСТЮ ЧИТАЧІВ

Н. В. Акімова

Анотація


У статті розглянута специфіка лінгвістичного маніпулювання свідомістю користувачів сайтів новин через використання у текстах новинних анонсів (найбільш рейтингових новинних порталів укрнету та рунету: Lenta.ru, Корреспондент.net, РИА Новости, Цензор. НЕТ, РосБизнесКонсалтинг) елементів мовної гри. Механізми такого маніпулювання розкриті з урахуванням психологічних закономірностей розуміння тексту, нейролінгві-стичної специфіки активізації відповідних ділянок мозку, репрезентації своєрідності новинної інтернет-комунікації, особливостей функціонування комунікативного кодексу. Визначені випадки неефективного використання мовної гри, зазначені типові помилки продуцентів новинних текстів та їх інтенції.

Ключові слова


мовна гра; маніпулювання; девіація; девіантна мовленнєва одиниця; інтернет-комунікація; інтернет-лінгвістика; психолінгвістика; нейролінгвістика

Повний текст:

PDF

Посилання


Акимова Н. В. Интернет-коммуникация: психолингвистический анализ: Монография / Н. В. Акимова. – Саарбрю́ккен, Германия: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. – 142 с.

Асмус Н. Г. Лингвистические особенности виртуального коммуникативного пространства : дис. на соискание уч. степени кандидата филологических наук : спец. 10. 02. 19 – «Теория языка» / Н. Г. Асмус – Челябинск, 2005 – 265 с.

Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С. А. Кузнецов. – СПб. : Норинт, 2009. – 1536 с.

Главные новости часа. Лента новостей «РИА Новости» [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://ria.ru/

Горовий В. М. Електронні ЗМІ в контексті забезпечення національного інформаційного суверенітету // Інтернет-комунікація в діяльності інститутів сектору безпеки: теоретико-прикладний аспект : [монографія]. – К., Луганськ : Янтар, 2013. – С. 67–112.

Горошко Е. И. Интернет-жанр и функционирование языка в Интернете: попытка рефлексии / Е. И. Горошко // Жанры речи. – 2009. – Выпуск 6. «Жанр и язык». – С. 11–27.

Дьякова Е. Ю. Поликодовый текст в британском рекламном дискурсе сферы образования : автореф. на соискание уч. степени кандидата филологических наук: спец. 10. 02. 04 – «Германские языки» / Е. Ю. Дьякова. – Воронеж, 2011. – 25 с.

Егорова И. Ю. Акцентирование в рекламном интернет-дискурсе : автореф. на соискание уч. степени кандидата филологических наук : спец. 10. 2.19 – «Теория языка» / И. Ю. Егорова. – Волгоград, 2008. – 31 с.

Карпа І. Б. Функціональні та прагматичні характеристики інтерактивної віртуальної комунікації (на матеріалі інформаційно-довідкового сервісу Yahoo!Answers). : автореф. на здобуття наук. ступеня кандидата філологічних наук : спец. 10.02.04 – «Германські мови» / І. Б. Карпа. – Херсон, 2010. – 22 с.

Клочкова Е. С. Лингвопрагматические особенности электронного гипертекста на немецком языке : автореф. дис. на соискание ученой степени кандидата филологических наук : спец. 10.02.04 – «Германские языки» / Е. С. Клочкова. – Самара, 2009. – 22 с.

Лутовинова О. В. Языковая личность в виртуальном дискурсе : автореферат дис. на соискание уч. степени доктора филологических наук: спец.: 10.02.19 – «Теория языка» / О. В. Лутовинова. – Волгоград, 2013. – 42 с.

Новини України. Цензор.НЕТ – останні новини дня. Свіжі головні новини України та світу. Цензор.НЕТ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://censor.net.ua/

Останні новини України та світу. Корреспондент.net – свіжі новини дня [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://korrespondent.net/.

Останні новини України та світу. Корреспондент.net – свіжі новини дня [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://korrespondent.net/.

РосБизнесКонсалтинг – новости, акции, курсы валют, погода, доллар, евро [Электронный ресурс]. – Режим доступу : http://www.rbc.ru/.

Смолл Г. Мозг онлайн. Человек в эпоху интернета / Г. Смолл, Г. Ворган: пер. с английского Б. Козловского. – М. : Колибри, Азбука-Атикус, 2011. – 352 с.

Щипицина Л. Ю. Комплексная лингвистическая характеристика компьютерно-опосредованной коммуникации (на материале немецкого языка): автореф. на соискание уч. степени доктора филологических наук : спец. 10.02.04 – «Германские языки» / Л. Ю. Щипицина. – Воронеж, 2011. – 40 с.

Dresner Е. The Topology of Auditory and Visual Perception, Linguistic Communication, and Interactive Written Discourse [Електронний ресурс] / Е. Dresner // [email protected] – 2005. – Режим доступу: http://www.languageatinternet.de/ articles/2005/161/index_html/.

Lenta.ru Главное [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lenta.ru/.